Vula Digjitale Trustmark emetuar nga AECA

Vula digjitale e Besimit të Konsumatorit Trustmark nuk është thjesht një simbol. Ajo është një premtim, një angazhim ndaj klientëve të tu.

Duke shfaqur me krenari vulën digjitale Trustmark:

  • komunikon një mesazh të qartë për seriozitetin, sigurinë dhe cilësinë e produkteve/shërbimeve që shet online:
  • tregon që platforma jote është një vend i sigurt ku të blesh, që është një mjedis ku besimi ndërtohet mbi themele të forta të transparencës dhe besueshmërisë

Faqe Interneti te Çertifikuara

Dëshironi të pajiseni me Vulën Digjitale TRUSTMARK?

AECA

Të bashkohemi të gjithë për të rritur performancën e secilit prej nesh.

Kontaktet

Rr. Medar Shtylla, Kika 1,Tirana 1001 / Albania

Get In Touch

Albanian E-Commerce Association (AECA) © {{Y}}. All Rights Reserved.  Powered by askdigital