Ecommerce juaj eshte gati per Trustmark?

Zbuloni tani nese i permbushni 16 kriteret per Trustmark

Plotëso formularin

Kryej pagesën

Merr Vulën

Plotëso formularin

Nese i permbush kriteret atehere do kalosh te pagesa

INFORMACION MBI BIZNESIN
IDENTIFIKIMI I TREGTARIT
INFORMACION MBI PRODUKTET / SHERBIMET
INFORMACION MBI PROCESIN E SHPERNDARJES DHE MENYREN E PAGESES
TERHEQJA NGA KONTRATA DHE PASOJAT E ANULLIMIT TE KONTRATES
SIGURIA, POLITIKA E PRIVATESISE DHE MBROJTJA E TE DHENAVE
KODI I SJELLJES
AECA

Të bashkohemi të gjithë për të rritur performancën e secilit prej nesh.

Kontaktet

Rr. Medar Shtylla, Kika 1,Tirana 1001 / Albania

Get In Touch

Albanian E-Commerce Association (AECA) © {{Y}}. All Rights Reserved.  Powered by askdigital