Skip to content Skip to footer
AECA

Bizneset/Subjektet e interesuara per të qenë anëtare të Albanian E-Commerce Association (AECA), duhet të kalojnë në hapat më poshtë, për të finalizuar procesin e antaresimit:

AECA

1. Plotesimi me të dhënat e tyre i Databazës së Anëtareve (DBA):

  Të dhënat e inseruara më sipër janë konfidenciale dhe mbrohen me ligj .

  2. Gjenerimi i Faturës Elektronike nga sistemi fiskal i AECA.

  3. Dërgesa e faturës elektronike për secilin anëtar në DBA.

  4. Konfirmimi i pagesës së antarësisë.

  5. Ndjekja e aplikimeve dhe pagesave të parealizuara dhe/ose në pritje (Follow up).

  6. Përditësimi i DBA (në rast të ndryshimit të të dhënave të anëtarit).