Skip to content Skip to footer

Albagame

Shpëtim Dulaj
Anëtar i Bordit Drejtues

Z.

Shpëtim Dulaj është Anëtar i Bordit Drejtues të Shoqatës Shqiptare të Tregti Online (AECA) që nga Marsi 2022 për një mandat dy vjeçar.

Ai është diplomuar në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Tiranë dhe ka njohuri të gjera në fushën e menaxhimit të biznesit për shkak të përvojës së fituar në menaxhimin e shumë bizneseve ndër vite.

Që nga viti 1996, z. Dulaj hap bizneset e para me pakicë në Shqipëri për konsumatorin e filmave dhe videolojërave.

Prej vitit 2006 dhe prej më shumë se 15 vite është ortak dhe menaxher i kompanisë Albamedia sh.p.k e cila ofron kategoritë e produkteve Printime, Networking, Data Storag dhe IT Accessories.

Prej vitit 2012 është themelues dhe administrator i shoqërisë Albgame sh.p.k. Me një portofol të larmishëm videolojërash, lodrash, pajisjesh inteligjente, teknologjisë etj. Për momentin Albagame zotëron katër dyqane fizike në Tiranë dhe me prezencë me dyqan online, duke e bërë këtë subjekt ndër pionerët e parë të e-commerce në Shqipëri.

Contact Form