Skip to content Skip to footer

Paysera Albania

Idlir Ahmati
Nën-Kryetar

Z.

Idlir Ahmati është anëtar i Bordit Drejtues të Shoqatës Shqiptare të Tregtisë Online (AECA) dhe është zgjedhur Nën-Kryetar i saj që nga Marsi 2022 për një mandat dy vjecar.

Ahmati është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, dega Ekonomiks në vitin 2009 dhe ka njohuri të gjera në fushën financiare, me fokus të vëcantë në tregtinë me pakicë, procesimin e mjeteve të pagesës dhe shërbimet ndaj klientit.

Ahmati e ka nisur karrierën e tij në një prej bankave tregtare më të mëdha në Shqipërisë me një eksperiencë relativisht të gjatë në sektorët retail dhe pagesat elektronike. Gjithashtu, gjatë dekadës së fundit, ai ka punuar në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, si telekomunikacion, industrinë automotive, sektorin e pagesave elektronike dhe shërbimeve financiare, përpara se të rikthehej në Fintech dhe të mbante pozicione të larta në disa kompani inovative në Shqipëri. Aktualisht mban pozicionin e Administratorit dhe Drejtuesit Ekzekutiv në Paysera Albania.

Contact Form