Skip to content Skip to footer

IUTE Credit

Flobes Subashi
Anëtar i Bordit Drejtues

Z.Flobes Subashi është Anëtar i Bordit Drejtues të Shoqatës Shqipëtare të Tregti Online (AECA) që nga Marsi 2022 për një mandat dy vjeçar.

Ai është i apasionuar pas Teknologjise dhe Inovacionit dhe për këtë arsye ndoqi dhe studimet e larta për Elektronike ne Universitetin e Tiranës.

Paralel me pasionin për inovacionin iu perkushtua artit te shitjes duke u fokusuar në shitjen e produketve teknologjike dhe sherbimeve.

Që nga viti 2016, z. Subashi ka qene në pozicione kyce te shitjes ne IuteCredit, kompani me kapital estonez e njohur si institucion microfinancier e fokusuar në sherbimet e avancuara teknologjike.

Aktualisht z. Subashi është drejtues i departamentit të marrëdhenieve me partnerët, dhe brenda një afati të shkurter kohor ka bërë të mundur shumëfishimin e portofolit dhe shtrirjen në një rrjet të gjerë partnerësh shërbimin e kreditimit që IuteCredit ofron. Në 2019 u lancua me sukses platforma për financimin e klientëve me kredi në e-commerce e cila përbën një hap të rëndesishëm për zhvillimin e e-commerce në Shqipëri.

Contact Form