Trajnimi Im

Website

Telefon

0696622260

Email

Vlefshmeria

deri me:23/05/2025

Rreth nesh

‘Trajnimi Im’ ndihmon individët dhe organizatat në intensifikimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme.

Qëllimet kyçe: trajnim dhe avancim profesional, trajnime në distancë dhe on-line, trajnime për sipërmarrjen, këshillim dhe shërbime për bizneset e vogla dhe të mesme.

“Trajnimi Im” është qendër e fokusuar në trajnime e-learning dhe në klasa për individë dhe biznese. Inisiativa për krijimin e qendrës fillon në vitin 1999 dhe arrin të realizohet në vitin 2005, me ndryshime finale më 2009. Ajo është një inisiative e suksesshme e dy pedagogeve në fushën e ekonomisë. Ata ndër vite e konsoliduan qendrën duke shtuar edhe shërbime si suport dhe konsulenca për individët dhe bizneset.

  • Shërbimet tona reflektojnë njohuri të cilësisë së lartë në lidhje me menaxhimin e biznesit, hartimin e kurrikulave të menaxhimit të biznesit dhe trajnimeve për zhvillimin dhe avancimin profesional.
  • Jemi gjithashtu këshilltarë me përvojë dhe të besuar për zhvillimin e karrierës, referuar edhe përvojës sonë si në akademi ashtu edhe në sipërmarrje.
  • Ofrojmë gjithashtu këshillim të kualifikuar per biznesin në shumë fusha, si dhe shumë programe trajnimi për sipërmarrjen.

Foto

Adresa ne harte

Deshiron te behesh pjese e Kompanive
me TRUSTMARK?

AECA

Të bashkohemi të gjithë për të rritur performancën e secilit prej nesh.

Kontaktet

Rr. Medar Shtylla, Kika 1,Tirana 1001 / Albania

Get In Touch

Albanian E-Commerce Association (AECA) © {{Y}}. All Rights Reserved.  Powered by askdigital